Historia

Rys historyczny KSM ogólnopolskiego

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym zrzeszającym młodych katolików świeckich, działających na terenie całej Polski.

Przed II wojną światową było częścią składową Akcji Katolickiej, w której po 1934 roku nastąpił znaczny wzrost ilościowy członków. Dwie młodzieżowe kolumny AK – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMM i KSMŻ) prowadziły własną działalność, posiadały własne władze i strukturę organizacyjną. Organem koordynującym działalność była Naczelna Rada AK. Patronem stowarzyszeń młodzieżowych AK obrano Św. Stanisława Kostkę, a świętem patronalnym ustanowiono uroczystość Chrystusa Króla. Działalność KSMM i KSMŻ prowadzona pod hasłem: „Budujmy Polskę Chrystusową”, obejmowała cztery dziedziny:

  • Działalność religijną
  • Działalność kulturalno – oświatową
  • Działalność charytatywną
  • Działalność społeczno – patriotyczną

Wybuch II wojny światowej przerwał działalność AK w Polsce, ale jej członkowie wychowani w duchu miłości Boga i Ojczyzny nie wahali się w wielu wypadkach oddać życie w jej obronie.

Władze komunistyczne po II wojnie światowej zabraniały wszelkiego niezależnego zrzeszania się. Jedynie KSMM dwóch archidiecezji: poznańskiej i krakowskiej zdołały się zarejestrować. Jednak KSMŻ nie udało się już wznowić legalnej działalności. Wskutek wzmożonych represji władz również ostatnie oddziały KSMM zostały rozwiązane w 1953 roku.

Mimo tego, spotkania KSM-owiczów odbywały się nadal, ale nieoficjalnie. Prowadził je Ks. kard. Karol Wojtyła – kształcił instruktorów, pisał materiały formacyjne i prowadził różnorodne szkolenia np. kurs ABC Tomizmu. 

Powstanie KSM

Inicjatorem reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w 1990 roku był Ks. Prałat Antoni Sołtysik, proboszcz parafii Św. Mikołaja w Krakowie, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Ideę tę zainspirował w ramach Komisji Episkopatu Polski ds. Młodzieży, której był członkiem. Dnia 10. X. 1990 roku Episkopat Polski wydał dekret powołujący KSM do życia jako organizację ogólnopolską, której statut zatwierdzono 30. IV. 1993 roku.

KSM uzyskał także osobowość prawną cywilną rozporządzeniem szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30. VI. 1993 roku, jednak nie podlega państwowemu prawu o stowarzyszeniach.

Ojciec Święty Jan Paweł II zaakceptował istnienie KSM-u w przemówieniu wygłoszonym do Biskupów polskich 12. I. 1995 roku. Powiedział m. in.: „Ze szczególnym zaś zadowoleniem powitałem waszą – Drodzy Bracia – decyzję dotyczącą ponownego powołania do życia KSM, które ma bogatą i piękną tradycję.”

Do KSM-owiczów podczas ich pielgrzymki do Rzymu w 1995 roku Papież powiedział: „Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz przeciwnie głoście je i brońcie ich! Liczy na Was Chrystus, liczy na Was Pani Jasnogórska, liczy na Was Kościół. Liczy na Was i potrzebuje Polska! Właśnie jako KSM.”