Oddział przy parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej - Woźniki

Kierownictwo oddziału:

Gabriela Bułka - Prezes

Michał Nowacki - Z-ca prezesa

Katarzyna Brodziak - Sekretarz

Martyna Myrcik - Skarbnik

Asystent kościelny:

Ks. Mariusz  Kostka

Data założenia oddziału:

2010 rok

Liczba osób:

20 członków

Terminy spotkań: 

Piątek 19:00

Miejsce spotkań:

Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, salka katechetyczna

Kontakt:

www: strona parafii